Poradce pro výchovu a vzdělávání
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

MOJE PRÁCE

Mým posláním je tvorba hodnot a kdykoli mohu jakékoli tvořit, činím tak s nadšením.

Vložená důvěra
Poutavý příběh
Radost ze hry
Vůně nevšednosti
Ani mráz nás nezastaví
Všemi smysly
 
 

O MNĚ

Volnočas a zážitková pedagogika mne baví posledních patnáct let, začínal jsem pod SK Sportfit, následně o.s. Hnutí GO! a PŠL. Osm let jsem vedl vlastní NNO operující na poli výchovy a vzdělávání, kde jsem se zaměřoval, tedy vyjma vlastní práce s dětmi a mládeží, na herní dramaturgii, školení instruktorů, vedení kurzů, zpětných vazeb i supervize. Také jsem pracoval s osobami v důchodovém věku a v seniu. Několik let jsem byl učitelem na základní škole. Tam můj čas a úsilí plynulo i mimo rámec vlastního vyučování také na množství volnočasových aktivit a kroužků. Roční zkušenost externí spolupráce s kojeneckým ústavem, a čtyřleté působení v roli muzikoterapeuta v projektu pro dět. odd. PL Šternberk pro mne byly cennou nejen profesní, ale také životní zkušeností. Pracoval jsem i jako profesní kouč a mentor pro SCIO (ti, co delají ty testy) a asistent pro vzdělávání v AHRC NASSAU v USA (NY). Dnes spolupracuji se SCIO jako lektor. Jsem autorem konceptu Země dětí, cyklu seminářů a workshopů o psychologii dítěte po lopatě v kontextu dramaturgie denních a pobytových aktivit.

Mimo jiné jsem milovníkem života, mudrcem, hudebníkem, poetou, hercem a umělcem. Jsem pisatelem, učněm i učitelem. Když chci, jsem sporťákem, ajťákem, foťákem. 

Původně informatik, v současné době pracuji jako freelancer v oblasti mimoškolního, osobního a firemního vzdělávání, vedu tembuildingové akce, animuji adaptační kurzy, školy v přírodě a letní dětské tábory, provádím konzultace, mentoring a supervize pracovníků na ozdravných pobytech, instruktorů, vedoucích táborů i kroužků, učitelů.

 

SLUŽBY

PODPORA

 Nabízíme konzultace, vedení a podporu v oblasti mimoškolního či vašeho osobního vzdělávání, pomoc při tvorbě programů pro tembuildingové akce, adaptační kurzy, kroužky školy v přírodě i letní dětské tábory či celoroční činnost v družinách a oddílech.

PARTNERSTVÍ

Jsme otevřeni spolupráci s organizacemi a firmami operujícími na poli zážitkové pedagogiky, volného času a vzdělávání, tedy vlastně práce s lidmi v oblasti jejich osobního rozvoje, ale rovněž s jednotlivci, kteří touží pracovat sami na sobě nebo v tom pomoci druhým.

SEMINÁŘE

K zajištění maximální osvěty a šíření vědomostí a dovedností směrem k osobám a institucím pracujícím s dětmi, aby o ně bylo postaráno co nejlépe pořádáme různé semináře, přednášky i workshopy.

 

NAPIŠTE MI

konzultace.edu@gmail.com


Tel: 723 146 249

Podařilo se! Zpráva přijata.

 

SPOLUPRACOVAL JSEM